Poizvedba

Iskalni pogoj (pomoč):

Upoštevaj velikost črk
Išči samo po kratkih povedih (do 15 besed)
Vrni naključne zadetke

Največje število prikazanih zadetkov:


KorpusiO vmesniku

Drevesnik je spletni vmesnik za brskanje po slovenskih skladenjsko razčlenjenih korpusih, s pomočjo katerega lahko jezikoslovci in drugi raziskovalci analizirajo različne slovnične pojave v slovenščini. Uporabniki v polje za iskanje vpišejo svoj iskalni pogoj, izberejo enega ali več korpusov, po katerih naj se iskanje izvede, prikazane rezultate pa si lahko ogledajo ali prenesejo na svoj računalnik.

Več podrobnosti o naboru in načinu pripisovanja slovničnih oznak je na voljo na uradni spletni strani označevalne sheme Universal Dependencies, pri oblikovanju iskalnega pogoja pa nam je lahko v pomoč stran z opisom povpraševalnega jezika.

Vmesnik temelji na odprtokodnem orodju dep_search, ki smo ga lokalizirali in nadgradili s podporo raziskovalne infrastrukture CLARIN.SI in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (P6-0411). Programska koda vmesnika je prosto dostopna na repozitoriju CLARIN.SI.

Zgodovina iskanj


clarinsi cjvt arrs