Osnovni podatki o projektu
Naziv projekta: Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč)
Termin izvajanja projekta: 1.2.2017-30.6.2022
Spletna stran projekta: https://kauc.splet.arnes.si/
E-naslov: kauc@pef.uni-lj.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega skladaOsnovne mere berljivosti
Dodatne mere berljivosti
Opis mere berljivosti