Splošna navodila za uporabo

Aplikacija je namenjena kot pripomoček za ocenjevanje berljivosti besedil.

Uporabljati jo začnemo tako, da v prazno polje vnesemo besedilo, obkljukamo želene mere berljivosti ter pritisnemo na gumb “Oceni besedilo”. Izpisali se nam bodo rezultati razdeljeni v pet zavihkov.

Prva dva zavihka nam osvetlita možne probleme besedila, kot so na primer redke besede, dolge povedi, povedi s preveč glagoli itd. Poleg trenutno izbrane kategorije se izriše kljukica, besede ali stavki pa se v besedilu obarvajo rdeče. Za vsako kategorijo se izpiše tudi število najdenih primerov.

Tretji zavihek nam poda vrednosti formul in kriterijev berljivosti, ki smo jih izbrali ob vnosu besedila. Izpisani odstotki izražajo delež besedil, ki so dosegla nižji rezultat glede na trenutno izbrano besedilo. Vneseno besedilo se primerja z besedili iz korpusa ccKres.

Zavihek statistike besed podaja deleže besednih vrst.

Pod zavihkom grafični prikaz lahko vidimo, kje se naše besedilo nahaja glede na porazdelitev besedil v vzorcu.

Če želimo oceniti novo besedilo, pritisnemo na gumb “Oceni besedilo”, ki se nahaja zgoraj levo. Vneseno besedilo lahko tudi uredimo s pritiskom na gumb “Uredi besedilo”.

Kaj so formule berljivosti?

Formule berljivosti podajo oceno zahtevnosti besedila na osnovi matematičnega izračuna. Najbolj razširjene formule preprosto analizirajo besedilo na ravni matematičnih značilnosti znakov, besed in stavkov. Predpostavljajo na primer, da težke besede vsebujejo veliko črk, da so redke besede težje razumljive, da so dolgi stavki težji itd. Besedila, ki vsebujejo v stavkih veliko dolgih in redkih besed, bodo tako označena za težje razumljiva od besedil, ki vsebujejo kratke besede in kratke stavke. Opisi formul, ki so vgrajene v aplikacijo.